A E H I K M N O R V

Kereskedési robot (expert advisor EA)

A deviza, a nyersanyag, az index vagy a részvénypiacon kereskedő döntéseit segítő algoritmusok, melyek meghatározott paraméterek szerint helyettesítik, segítik a piacot éjjel-nappal figyelni nem tudó trader kereskedési tevékenységét.
A robotok között két fő típust különböztethetünk meg:
– teljesen automata
– félautomata

Kibernetika

Egy komplex tudományos irányzat, amely a szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás és információtovábbítás általános törvényeit kutatja. A szót 1946-ban Norbert Wiener alkotta meg.

Mark Tilden 3 törvénye

A robotnak minden körülmények között meg kell védenie önmagát.

A robotnak meg kell szereznie, és fenn kell tartania saját erőforrásait.

A robotnak folyamatosan jobb erőforrások után kell kutatnia.

Mechatronika

A mechatronika egy integrált mérnöki terület, amely magában foglalja a gépészet, az elektronika, az elektrotechnika és számítástechnika tudományát. A fogalom az angol gépészmérnök és villamosmérnök fogalmakból: Mechanical Engineering illetve Electronic engineering részszavaiból származik. A mechatronika egyik legfontosabb alkalmazási területe a robotika.

Nem autonóm mobil robot

Olyan robotok amelyet távolról vezéreltek. A csővezeték ellenőrző, a bomba hatástalanító, a legtöbb kutató és hadászati robot nem önállóan működik. A robotok és a rajtuk található érzékelők a kezelőnek segítenek abban, hogy távolról férjen hozzá ember számára megközelíthetetlen vagy veszélyes helyekhez.

Oktató robot

A robotika oktatásban való alkalmazásának egyik célja, hogy megkönnyítse a diák fejlődését. Segítse a tudás megszerzésében, a készségek és attitűdök fejlesztésében. A másik cél – a robotika kézzelfogható és izgalmas alkalmazásként való használatával – a természettudományos terület – angol mozaikszóval a STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) – iránti érdeklődés felkeltése. A diákok felfedezhetik, hogy az általuk tanult fizika, matematika, informatika hogyan használható a gyakorlatban, hogyan épül be egy mérnöki projektbe.

Orvosi robotok

Az egészségügy területén különböző feladatokat ellátó robotok.

Legelterjedtebb alkalmazások: műtéteknél használ manipulátor (Da Vinci rendszer), ápolást, mozgatást segítő robotok (Robear), gyógyszeres kezeléshez kapcsolódó rendszerek (ROBOT-Rx), telerobotikus alkalmazások – „robot doktor” (RP-7), terápiás robotok, bionikus protézisek, és a jövőben a nano robotok.

Robot

A robot szó modernkori definíciója nem teljesen egyértelmű.

  • A robot egy olyan szerkezet, amelyet egy speciális feladat elvégzésére terveztek és programoztak, és amely feladatokat nagy sebességgel és nagy pontossággal képes végrehajtani.
  • A robot egy elektromechanikai szerkezet, amely előzetes programozás alapján képes különböző feladatok önálló végrehajtására.
  • Robotika

    A robotika a mérnöki tudomány azon ága, amely magában foglalja a robotok tervezését, gyártását és működtetését. Ez a terület – többek között – kapcsolódik az elektronikához, a számítástechnikához, a mesterséges intelligenciához, a nano- és biotechnológiához.